At flytte til en storby eller ej, det er spørgsmålet

At flytte til en storby eller ej, det er spørgsmålet

Storbyliv


Nogle kan måske være i tvivl om, hvorvidt det er fordelagtigt for dem eller ej, at flytte til en storby. På den ene side drages de af det liv, muligheder og aktiviteter, der hersker i byen, hvor de på den anden side skræmmes af de skyggesider, der også præger det at leve i en storby.


Mange kan skræmmes af skyggesiderne ved at bo i en storby som fx Paris, da nyhederne igen og igen præsenterer omverdenen for, hvordan indbyggerne her gentagne gange bliver ofre for terrorhandlinger. Faktum er bare, at der også er mange lyse sider ved storbylivet som nævnt ovenfor. Er man dog en af dem, der skræmmes af storbyens skyggesider, kan man dog også nøjes med at rejse til diverse storbyer og derigennem udleve en form for storbyliv/-drøm – blot for en begrænset periode.