Menneskets næbede, bevingede venner

Menneskets næbede, bevingede venner

En mangfoldig familie

Der eksisterer ekstremt mage forskellige fuglearter, på vores grønne planet. Lige så længe der har eksisteret mennesker, har vi været fascinerede af fugle – specielt deres evne til at flyve. Fugle eksisterer i alle mulige former, farver og størrelser. Alle som én har de tilpasset deres adfærd på en måde, så det sikrer dem størst mulig chance for at overleve og skaffe sig føde, i netop det miljø de færdes.

En fugl i hånden er bedre end ti på taget

Vores fascination af de bevingede væsener, har givet os mange vigtige opfindelser gennem tidens løb. Det kommer ikke for en overraskelse for nogen, at opfinderne af flyvemaskinen, hentede inspiration til sin maskine fra netop fuglene. Det er en filosofisk tanke værd at overveje, om der nogensinde ville være nogen der fik idéen til at flyve, hvis der ingen flyvende dyr fandtes?