Trafikuheld – et folkesundhedsproblem

Trafikuheld – et folkesundhedsproblem

Hvad gør trafikuheld til et folkesundhedsproblem?

Trafikuheld er i top 15 over faktorer, der bidrager mest til reduktionen i middellevetiden i Danmark, hovedsageligt fordi det primært er de unge, der dør. Faktisk er trafikuheld den førende dødsårsag blandt de 15-24-årige i Danmark ? både for mænd og kvinder. For mænd er trafikdødsfaldene årsag til en reduktion i middellevetiden på 4-5 måneder, mens tallet for kvinder er 1-2 måneder.

Ulykkerne koster velfærdssamfundet mange penge

En personskade koster i gennemsnit ca. 600.000 kr., hvis man kun ser på pleje, behandling mv.. Hvis velfærdstab og materialeskadeomkostninger inkluderes, er tallet helt oppe på 4,6 mio. kr. pr. personskade. Der er altså relativt mange penge at spare, hvis antallet af trafikulykker reduceres yderligere. Penge som kan bruges andre steder i sundhedsvæsenet.