Viden for mænd: Sådan behandles prostatakræft

Viden for mænd: Sådan behandles prostatakræft

Aktiv behandling?

Der eksisterer flere typer af behandling for prostatacancer. Valget afhænger af sygdommens udbredelse og patientens alder. Hvis patienten har en relativt høj alder (ca. +65 år) og det samtidig vurderes, at risikoen for at patienten dør af sygdommen er lav, frarådes behandling. I stedet anbefales aktiv overvågning, hvor patienten kommer til regelmæssig kontrol.

Forskellige behandlingsformer

Patienter under ca. 70 år med mere fremskreden cancer og patienter med avancerede eller aggressive tumorstadier tilrådes behandling. Hvis metastaserne ikke har spredt sig uden for den kapsel, der omslutter prostataen, eksisterer fire forskellige behandlingsmuligheder: Radikal prostatektomi (kirurgisk fjernelse af prostata og sædblærerne), ekstern strålebehandling, brachyterapi (intern stråleterapi) og kryoterapi (nedfrysning af prostata).